Privacy statement

Wanneer u onze website bezoekt en bijvoorbeeld een contactaanvraag doet, verzamelen we verschillende gegevens. Op deze pagina leest u waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. De Nooij Stainless behandelt uw gegevens vertrouwelijk en respecteert jouw privacy. U kunt altijd contact met ons opnemen bij vragen.

Dit Privacy Statement geldt voor iedereen die de website www.denooijstainless.nl bezoekt.

1. GEGEVENS

1a. De Nooij Stainless zorgt voor een goede bescherming van de opgeslagen gegevens.

1b. De opgeslagen gegevens kunnen door De Nooij Stainless gebruikt worden voor een aantal doeleinden, zoals het sturen van mails, het telefonisch contact opnemen met betrekking tot een aanvraag of het onder de aandacht brengen van interessante informatie, waarvan De Nooij Stainless denkt dat het kan bijdragen aan een betere website. Dit doen wij alleen als u ons hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

1c. U hebt altijd de mogelijkheid om uw eigen gegevens op te vragen met het verzoek deze te laten corrigeren of verwijderen.

2. VERSTREKKING AAN DERDEN

De Nooij Stainless verstrekt alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.

3. CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over het privacy statement kun u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Winfred Ortse, info@denooij.nl of per telefoon via 0318 493 210.