Lasverbeter traject Elektrolas

Wij hebben een lasverbetertraject gevolgd onder begeleiding van Elektrolas Lastechniek BV. Middels een nulmeting hebben zij een complete situatieschets gemaakt van het huidige proces. Hoe zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit leveren in de voedingsindustrie? Welke processen zijn er? Welke knelpunten leven er en wat is het kennisniveau van de medewerkers? Daarbij is het doel om een aantoonbaar hygiënische las te kunnen leggen niet uit het oog verloren. 

 
Hierop heeft Elektrolas de vervolgstappen gebaseerd. Dat waren
drie pijlers:
1. Het vergroten van de materiaalkennis.
2. Kennis van toleranties die voor producten gelden.
3. Het verhogen van kennis en vaardigheden op het gebied van
hygiënisch lassen.
 
Gerben de Nooij benadrukt: “Naast de lassers hebben ook
werkvoorbereiding, engineering, kwaliteit en verkoop deelgenomen aan het lasverbetertraject. Iedereen is meegenomen in het verhaal wat HDN / hygiënisch lassen precies inhoudt. Want zij komen hier allemaal mee in aanraking.”
 
Elektrolas, bedankt voor de mooie samenwerking!