Nieuwe software kantbank

BBL opleiding afwisseling

Veel voordelen met nieuwe software kantbank

Sinds enkele maanden werken we met de nieuwe software van Safan voor onze kantbank. Onze collega Marjon is specialist kanten en is erg tevreden over de software. Marjon: “We kunnen nu efficiënter en met meer precisie werken. Zo kunnen we nog meer kwaliteit garanderen”.

Efficiënter werken

Marjon legt uit: “De software van de kantbank staat in verbinding met de computers op kantoor. De werktekening zoals bedacht wordt digitaal ingeladen. Dat scheelt al in snelheid. Voorheen kregen we een geprinte werktekening aangeleverd.

Daarnaast rekent de software ook uit wat de meest efficiënte volgorde is voor de diverse kanten. Dit hoef ik niet meer zelf te bedenken. Hiermee wordt de opstarttijd geminimaliseerd.”

Visueel gemak

Een ander groot voordeel is dat alles nu 3D is. Waar we voorheen tabellen met getallen zagen, zien we nu een 3D model dat stap voor stap laat zien hoe en waar de vouw moet komen. Dit geeft minder kans op fouten. Daarnaast is het inwerken van een nieuwe collega nu ook een stuk eenvoudiger.

Meer precisie

De software rekent zelf uit hoeveel kracht er nodig is om de juiste hoek te maken. Daardoor wordt de foutmarge verkleind én kan er meer snelheid gemaakt worden. Marjon: “Uiteindelijk blijft het vakwerk. De machine kan niet alles uit handen nemen. Kennis en ervaring maken dat er kwaliteit geleverd wordt.”